Vattenfall i korthet

Vi är aktiva inom produktion, distribution och försäljning av el och värme. Vi säljer gas och handlar med energi.

Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Gruppen har cirka 20 000 anställda.

Moderbolaget Vattenfall AB ägs helt av den svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.

Lev fossilfritt inom en generation

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. I mer än 100 år har vi försett hushåll, kommersiella och industriella kunder med energi och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi är fast beslutna att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. För att lyckas måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Vi ser bortom vår egen bransch för att se var vi verkligen kan göra skillnad. Tillsammans med våra partners tar vi ansvaret för att hitta nya och hållbara sätt att elektrifiera transport, industri och vår värme- och kraftproduktion.

Alla sustaining members


Till toppen