Kansliet

Kansliet baserat i Hamburg koordinerar alla landsomfattande aktiviteter i kammaren, som representeras av regionala, frivilliga kommittéer på fem andra platser i Tyskland. Kontorsteamet säkerställer tillgång till ett nätverk av kunskap, erfarenhet och kontakter inom de olika branscherna som har vuxit över sex decennier och gör det tillgängligt för medlemmarna. Kansliet leds av Country Manager Helen Hoffmann.

Helen_Hoffmann_Country_Manager_Schwedische_Handelskammer
Country Manager
Helen Hoffmann
+49 (0) 40 655 874 15

Charlotte_Roggenbuck_Schwedische_Handelskammer
Projektmanager
Charlotte Roggenbuck
+49 (0) 40 655 874 13

Cajsa_Tapper_Schwedische_Handelskammer
Junior Projektmanager
Cajsa Tapper
+49 (0) 40 655 874 12

Anna-Louisa_Lobergh_Schwedische_Handelskammer
Assistent
Anna-Louisa Lobergh
+49 (0) 40 655 874 14

Carl Bergnell
Trainee
Carl Bergnell
+49 (0) 40 655 874 16

Assistent
Anne Sonnentheil
+49 (0) 40 655 874 11

Cajsa_Tapper_Schwedische_Handelskammer

Cajsa Tapper, Trainee 2020/21

”Som Trainee på Svenska Handelskammaren i Tyskland har jag inte bara fått en djupare inblick i tysk-svenskt samarbete, jag har också ansvarat för betydande uppgifter och varit delaktig i kammarens olika projekt från idé till slutligt genomförande. Dessutom har jag fått chans att knyta nya kontakter för ett framtida arbetsliv.”

Cajsa Tapper, Trainee 2020/21

Portrait von Ylva Asberg

Ylva Åsberg, Trainee 2019/20

"Under mitt traineeår på Svenska Handelskammaren i Tyskland kunde jag samla på mig många erfarenheter som jag ofta har användning av i mitt nuvarande arbete. Som trainee fick jag knyta viktiga kontakter och ställa mina kompetenser på prov. Samtidigt lärde jag känna nya delar av mig själv och har förvärvat nya färdigheter."

Ylva Åsberg, Trainee 2019/20


Traineeår hos Svenska Handelskammaren


I samarbete med Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom erbjuder Handelskammaren ett årligt stipendium för svenska studenter och akademiker. Stipendiaten har möjlighet att bli en del av Handelskammarens kansli under ett år och lära känna den tyska marknaden och den svenska ekonomin i Tyskland. Integrerad i alla delar av kammaren får stipendiaten insikt i arbetet med en handelskammare utomlands, utvecklar sina språkkunskaper och kan skapa värdefulla kontakter i nätverket.


Praktik


Svenska handelskammaren i Tyskland erbjuder praktikplatser på kontoret i Hamburg. Grundläggande krav för praktik är goda kunskaper i tyska och svenska (nivå B1 eller högre). Praktiken ska pågå i cirka tre månader och ges helst till studenter. Vid intresse kontakta Helen Hoffmann.

Till toppen