Framtidsdagen

Svenska Handelskammarens framtidsdag äger rum årligen på försommaren som ett stödprogram för årsstämman. Evenemanget riktar sig till medlemmar och intressenter och belyser ett framåtriktat ämne, ofta med hänvisning till det aktuella årstemat i kammaren, med praktiska exempel och impulsföredrag från näringslivet. Framtidsdagen äger rum omväxlande i olika regioner i Tyskland. Framtidsdagen 2024 kommer äga rum i Stuttgart.

Framtidsdagen följs av en festlig sommarmottagning med gäster från näringsliv, politik och samhälle. Här kan du skapa och underhålla kontakter inom den tysk-svenska näringslivet. Medlemmar och icke-medlemmar, young professionals nätverkar över god mat och i en avslappnad atmosfär.

Zukunftstag 2019
Zukunftstag_2015_2
Zukunftstag_2015_1
Zukunftstag 2019
Zukunftstag 2019
Zukunftstag 2019
Zukunftstag 2019
Zukunfstag 2019
Zukunftstag2022_Slider
Zukunftstag2022_Slider_3

Kontakt


Project Manager
Simone Nilsson
+49 (0) 40 655 874 13

Vi håller dig uppdaterad


Få information om Svenska Handelskammarens
evenemang och aktiviteter i din region!

 

Till toppen