Stöd för Newcomers från Sverige

Tillsammans med samarbetsorganisationer i Sverige hjälper Svenska Handelskammaren svenska Startups och Scale-ups med etableringen på den tyska marknaden. Läs mer om de aktuella acceleratorprogrammen.

AccessGERMANY


2020 startade Svenska Handelskammaren tillsammans med Startup Sweden, som är ett initiativ från Tillväxtverket, projektet AccessGERMANY. Projektet riktar sig mot växande svenska tech-företag, som vill etablera sig i Tyskland. Acceleratorprogrammet har redan prövats på de brittiska och amerikanska marknaderna och i Tyskland startar 2022 en andra omgång.

Ett fyra dagar långt bootcamp ska förbereda företagen för inträdet på den tyska marknaden och rusta dem inför de första stegen på marknaden. Bootcampet omfattar föredrag och workshops om alla relevanta teman- från finansiering, företagskultur, marketing, till företagsgrundande och försäljning.

Läs mer om bootcampprogrammet och företagen som deltog i AccessGERMANY:

 

 

Startup Sweden Logo

Horisont Deutschland


Svenska Handelskammaren i Tyskland och kammarens medlemmar Invest in Skåne och Arnecke Sibeth Dabelstein startade gemensamt 2021 Horisont Deutschland, som är ett acceleratorprogram, vilket ska hjälpa fem utvalda företag med säte i Skåne att komma in på den tyska marknaden. Det sex månader långa programmet är anpassat efter de deltagande företagens behov. Individuell coaching och workshops ska förse företagen med de rätta verktygen för en expansion till Tyskland. Dessutom får företagen stifta bekantskap med potentiella affärspartners.

För kammaren är det av yttersta vikt att komma i kontakt med unga och innovativa företag från Sverige, eftersom deras idéer och företagsamhet verkar inspirerande för medlemmarna och ger ny fart för kammarens egna aktiviteter. Därför uppstod idén till detta gemensamma projekt med Invest in Skåne, som är den officiella myndigheten för näringslivs- och investfrämjande i Skåne. Regionen är känd som en av Europas allra mest dynamiska platser, när det kommer till vägvisande vetenskap och teknologiska framsteg. Regionen erbjuder med sina betydelsefulla teknologikluster en ideal miljö för innovationsutveckling i världsklass.

Mer om årets program och de deltagande företagen hittas här.

 

Logo Invest in Skåne

Kontakt


Helen_Hoffmann_Country_Manager_Schwedische_Handelskammer
Country Manager
Helen Hoffmann
+49 (0) 40 655 874 15

Till toppen