Beskyddarinnan

Kronprinsessan Victoria av Sverige är beskyddare för Svenska Handelskammaren i Tyskland.

Kronprinsessan Victoria har varit kammarens beskyddare sedan 2015. Handelskammaren är den enda ikke-svenska organisationen i Europa som Kronprinsessan har valt att ta beskyddarskap över. Med detta stöd kan kammaren öka uppmärksamheten om sitt arbete i Tyskland och göra det mer synligt. ” Det är för oss en utomordentlig ära att få kalla Kronprinsessan Victoria Svenska Handelskammarens beskyddare”, säger Thomas Ryberg, president för Svenska Handelskammaren. ”Betydelsen och det aktiva främjandet av de tysk-svenska näringslivsrelationerna understryks därmed ännu starkare.” Kronprinsessan Victoria har redan deltagit i flera av kammarens evenemang och har bl a delat ut Svenska Företagspriset.

© Elisabeth Toll/ Kungliga Hofstaterna
© Elisabeth Toll/ Kungliga Hofstaterna

Vi håller dig uppdaterad


Få information om Svenska Handelskammarens
evenemang och aktiviteter i din region!

 

Till toppen