Höjdpunkten under det tysk-svenska näringslivsåret

Svenska Företagspriset i Tyskland och priset för tyska investeringar i Sverige delas gemensamt ut av Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad.


Om priset

Sedan 2003 delas Svenska Företagspriset i Tyskland ut av Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad. Under en festlig galakväll uppmärksammas svenska företag som framgångrikt etablerat sig på den tyska marknaden. Förutom det Svenska Företagspriset, som delas ut i de tre kategorierna: stora företag, medelstora företag och newcomer på den tyska marknaden, tilldelas även priset för tyska investeringar i Sverige sedan 2021. Denna nya utmärkelse för enastående och exemplariska investeringar från tyska företag i Sverige understryker vikten av samarbetet och de båda ländernas gemensamma mål.

Dagen då Svenska Företagspriset delas ut inleds med det omfattande dagsprogrammet för Swedish-German Business Day. Detta, liksom den festliga prisutdelningen med talare i toppklass, äger rum i november varje år och är höjdpunkten i kammarkalendern samt en unik möjlighet för aktörer inom det tysk-svenska näringslivet att skapa nya kontakter eller att upprätthålla befintliga nätverksrelationer.

Team Sweden / Business Sweden / Schwedische Handelskammer / Schwedische Botschaft

En oförglömlig kväll


 

 

Kriterier för respektive utmärkelse


Ta reda på mer om kriterierna för respektive utmärkelse: Storföretag, Mellanstora företag, Newcomer och German Investment in Sweden.

Kriterier för respektive utmärkelse

Pristagare


I tjugo år har Svenska Företagspriset i Tyskland delats ut av Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad. Ta reda på mer om pristagarna från de senaste åren och bli inspirerad av framgångsrikt svenskt entreprenörskap.

Tillbakablick

Schwedischer Unternehmenspreis 2021 / Preisträger

Till toppen