Kriterier för respektive utmärkelse

Svenska Handelskammaren i Tyskland, Business Sweden och Sveriges ambassad utlyser gemensamt Svenska Företagspriset i Tyskland samt priset för German Investment in Sweden. Alla intresserade välkomnas att nominera tänkbara kandidater för utmärkelserna.

Ta reda på mer om kriterierna för respektive utmärkelse:

Storföretag


Priset syftar till att stärka det tysk-svenska näringslivet och kan tilldelas företag som uppfyller följande kriterier:

 • Företaget bedriver sedan minst tre år en framgångsrik verksamhet i Tyskland.
 • Företagets verksamhet är av betydande svenskt intresse.
 • Företaget har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat.

 

 

Mellanstora företag


Priset syftar till att stärka det tysk-svenska näringslivet och kan tilldelas företag som uppfyller följande kriterier:

 • Företaget bedriver sedan minst tre år en framgångsrik verksamhet i Tyskland.
 • Företagets verksamhet är av betydande svenskt intresse.
 • Företaget har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat.

 

 

Newcomer


För nystartade företag respektive företag som nyligen etablerat en verksamhet i Tyskland gäller följande kriterier:

 • Företagets inträde på den tyska marknaden har varit framgångsrikt.
 • Företagets verksamhet är av betydande svenskt intresse.
 • Företaget har goda förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling.

 

German Investment in Sweden


Investments are the backbone of the Swedish economy as they create jobs, bring new services and products, and strengthen cross country/cross border innovation. With “German Investment in Sweden”, a new category has been created for German companies that have made a significant and exemplary contribution to the Swedish ecosystem and thus actively support the ambitions of both countries.

Selection criteria:

 • The company has been present in Sweden for at least three years or has entered the market successfully
 • Business focus is on i.e. R&D, innovation, promotion of Sweden as an attractive business location, etc.
 • The company opens up opportunities and incentives to foster impact driven business models and/or sustainable production (the concepts of impact driven and sustainable are composed of three pillars: economic, environmental, and social)
 • The company fulfills the promise of a positive development in the future

 

 

Till toppen