Swedish Chambers International

Som medlem av Swedish Chambers International är Svenska Handelskammaren nära sammanlänkat med det svenska näringslivet även utanför Tysklands gränser.

Swedish Chamber International

Handeln och utbytet med andra länder – från när och fjärran – var och är en viktig del av den svenska framgångshistorien. Svenska Handelskammare i hela världen främjar dessa framgångar gemensamt.  Till Swedish Chambers International (SCI) har omkring 40 svenska utlandskammare anslutit sig. Tillsammans representerar de en betydande del av det svenska näringslivet i världen. Oavsett var man är i världen eller vilken marknad man vill etablera sig på, står systerkammare till Svenska Handelskammaren i Tyskland vid din sida hela vägen från Kina till New York. Genom vårt engagemang i SCI har våra medlemmar möjlighet till kontaktutbyte från  hela världen. Med det gemensamma målet att utveckla den internationella handeln och det ekonomiska utbytet arbetar SCI tillsammans vid utvalda evenemang. I Eventkalendern hittar du aktuella SCI-webinarier där du kan delta som kammarmedlem.

         

Till toppen