Mentorskapsprogrammet

Det tolv månader långa mentorskapsprogrammet ger unga yrkesverksamma en unik möjlighet att sätta kursen för sin karriär, att vidareutveckla sina färdigheter för att lyckas i den föränderliga yrkesvärlden och att utvidga sitt eget nätverk med exklusiva kontakter. JCC:are drar nytta av en fördjupad personlig relation med en erfaren mentor från det svenska näringslivet i Tyskland.

Mentorer 2024/2025


Anna Oels Lindell access germany
Anna Oels Lindell
Billie GmbH, Berlin

Josef Hinterberger
Getinge GmbH, Rastatt

Catharina Dreier
Vestas, Berlin

Mentees 2024/2025


Kathrin Mengis
Berlin

Nils Helmers
Lahr

Susann Pätschke
Berlin

Vem är mentor?


Mentorn är en personlig samtalspartner och bollplank som står menteen, och dess frågor inom karriär- och livsplanering, till förfogande.

Mentorerna har lång yrkeserfarenhet och är erkända experter inom sina brancher och har ett gott nätverk i sin region. De kan se tillbaka på en framgångsrik yrkeskarriär inom der tysk-svenska näringslivet.

Vem kan bli mentee?


Menteen är en young professional med ett starkt intresse för det svensk-tyska näringslivet – både unga svenskar som studerar eller arbetar i Tyskland eller människor med andra nationaliteter som intresserar sig för Sverige och/eller Tyskland. Menteen är under 40 år gammal. Medlemskap i JCC är inte nödvändigt för ansökan, men om menteen blir antagen till programmet så förväntas menteen bli medlem i JCC.

Menteen bör vara den drivande kraften i mentorskapsrelationen. Menteen ska vara villig att ta sig an utmaningar och ha en seriös syn på mentorskapet. Som mentee ska man kunna prata öppet och ärligt om sig själv och kunna ta ansvar för sin egen utveckling.

Under sitt mentoringår tar menteen en särskild position i Svenska Handelskammaren. De blir personligt presenterade i nätverket och åtar sig att bidra till kammaren och komma på nätverksträffar. De håller kontakt med kansliet och ser sig själva som en naturlig del av den aktiva kammaren. På så sätt använder menteesen kammarnätverket på ett effektivt sätt och knyter värdefulla kontakter.

Såhär går det till


Programmet löper under ett år, där mentorn och menteen träffas en gång per kvartal. Efter att ansökan har gjorts hålls intervjuer, varefter en matchning görs. När kontakten mellan mentor och mentee etableras skickas ett dokument ut för underskrift, där båda parter skriver under ett sekretessavtal.

Inför starten av programmet så anordnar Handelskammaren en Kick-Off. Som mentee behöver du notera detta datum. Där träffar menteen för första gången sin mentor och andra mentees.

Till ansökan


Mentees kan ansöka via ett onlineformulär. I formuläret besvarar man några frågor och laddar upp sitt CV. Efter att ansökan stängs kontaktar Handelskammaren de sökande som gått vidare via telefon för en intervju.

Ansökan till mentorskapsprogrammet 2024/25 är stängd.

Vid allmänna frågor rörande mentorskapsprogrammet står vi på Kansliet till förfogande.

Röster


”Till att börja gjorde Svenska Handelskammaren ett väldigt bra jobb med att matcha oss. Redan under vårt första möte fann vi att vi hade mycket gemensamt, vilket gjorde våra samtal avspända och avslappnade. Hittills har våra samtal berört olika intressanta ämnen, allt från utveckling i yrkeslivet till hur man klarar av att kombinera att vara en  karriärsdriven kvinna, samtidigt som man är mamma och fru.”

Britta Mohr-Rothe, IKEA (Mentor) & Jenny Dam (Mentee)

”Hållbarhet och miljöfrågor. Detta förde oss samman i matchningsprocessen. Att vi båda intresserar oss för förändringsprocesser och nytänkande ledde till att vi redan under första mötet kunde genomföra en första lägesanalys. Genom mentorskapsprogrammet har vi fått möjlighet till att på lika villkor utbyta erfarenheter, bekanta oss med nya perspektiv och därigenom vidareutveckla oss själva såväl på ett professionellt som på ett personligt plan.”

Eric Knies, AFRY (Mentor) & Pascalina Hiller (Mentee)

Om mentorskapsprogrammet


Den nära kopplingen mellan JCC och Svenska Handelskammaren värderas högt och uppskattas av båda sidor. Mentorsprogrammet erbjuder Young Professionals en enastående chans att komma i kontakt med det svenska näringslivets företagsledare och specialister i Tyskland. I ett tolv månader långt program profiterar JCCarna från en fördjupad och personlig kontakt med en erfaren mentor.

På så sätt främjar Svenska Handelskammaren att erfarenhet ges vidare till nästkommande generation av ledare inom tysk-svenska näringslivet; mentorskapsprogrammet ses som en process som ger båda sidorna mycket.

 

 

Har du frågor?

I flera av Tysklands regioner erbjuder Handelskammaren den nya generationen möjligheten att få tillgång till en mentor. Mentorskapsprogrammet erbjuder mentees chansen att lära sig från de bästa, att ge karriären en riktning, att vidareutveckla kompetens och färdigheter för att bli framgångsrik inom den förändrade yrkesvärlden och att utvidga sitt nätverk genom exklusiva kontakter.

Junior Project Manager
Johanna Villa
+49 (0) 40 655 874 12

Till toppen