Historia

// Återblick


I början av året 1959 yttrades i „svenska kretsar önskan […] om att skapa en nationell svensk institution i Düsseldorf för främjande av svensk export“ (ur protokollet från styrelsemöte i tysk-svenska handelskammaren den 19 mars 1959). Detta var anledning nog för generalkonsul Ragnar Dyberg att i samarbete med tysk-svenska handelskammaren i Stockholm utarbeta ett koncept som skulle leda till en ny, lokalt förankrad kammare.

Svenska Handelskammaren grundas i Stockholm

Den 26 juni 1959 grundades Svenska Handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland vid ett konstituerande möte i Stockholm. „Vi behöver naturligtvis inte en exakt handelsbalans mellan våra länder, men diskrepansen bör inte vara för stor. Den bästa vägen till en mer jämlik balans är utan tvivel att höja den svenska utförseln till Tyskland. För att främja dessa ansträngningar har vår kammare grundats av Sveriges exportindustrier med starkt stöd av svenska staten […]“ (Ragnar Dyberg vid en mottagning på Industrie-Club Düsseldorf den 2 oktober 1959).

Inskrivning i föreningsregistret

Vid tidpunkten för grundandet av Svenska Handelskammaren var generalkonsul Julius Hagander ställföreträdande ordförande. Ragnar Dyrberg, vicekonsul Lars Frisk och direktör K.A. Hedin blev valda som styrelseledamöter, men avlöstes kort därefter av verkställande direktör Bo Lindnér och andre verkställande direktör Tore Falk. Svenska Handelskammaren påbörjar verksamheten officiellt 1 september 1959, den 16 september samma år skrivs kammaren in i föreningsregistret vid Amtsgericht Düsseldorf.

Kunskap, erfarenhet och kontakter

Svenska Handelskammaren är idag en ideell nätverksorganisation som finansieras av medlemsavgifter och sponsring. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och för många svenska företag är den tyska marknaden språngbrädan även för etablering på andra marknader i Europa. Att se affärsmöjligheter, synliggöra chanser och fallgropar, samla kunskap och erfarenhet för att sprida dem till medlemmar är idag viktigare än någonsin och Svenska Handelskammarens uttalade mål och syfte.

Medlemmar 1959

 • Skogsindustrierna (Stockholm)
 • SKF GmbH (Schweinfurt, Tyskland)
 • Skandinaviska Enskilda Banken (Stockholm)
 • Scania AB (Södertälje)
 • Scandinavian Airlines System Direktion Deutschland (Frankfurt am Main, Tyskland)
 • Sandvik Holding GmbH (Düsseldorf, Tyskland)
 • Messe Frankfurt GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland)
 • LKAB Schwedenerz GmbH (Essen, Tyskland)
 • Böhler-Uddeholm Deutschland GmbH (Düsseldorf, Tyskland)
 • Atlas Copco Holding GmbH (Essen, Tyskland)
 • Alfa Laval AB (Lund)

50 år

Med anledning av Svenska Handelskammarens 50-årsjubileum år 2009 och festligheterna i Hamburgs Grand Elysée i närvaro av Svenska Kungaparet gavs en jubileumspublikation ut med omfattande bild- och textmaterial. Kontakta oss om du är intresserad av en tryckt version.