Presidiet + Styrelsen

// strategisk ledning


Styrelsen är Svenska Handelskammarens strategiska ledningsorgan. Styrelsens 20 ledamöter är ett representativt tvärsnitt av svensk företagsverksamhet i Tyskland. Stora och globalt kända svenska företag finns representerade, men även handelsfrämjande organisationer och framgångsrika entreprenörer från unga branscher. Presidenten är på samma gång styrelseordförande och tillsammans med de tre vicepresidenterna utgör de Svenska Handelskammarens verkställande styrelse. Som styrelsens representant är det presidiet som ansvarar för den löpande beslutsfattningen.

utskott

Medlemmarna i styrelsen arbetar i sex utskott för att strategiskt pådriva kammarens verksamhet inom centrala ämnesområden och utveckla konkreta idéer. Det finns arbetsutskott kring ämnena finanser, strategi, medlemserbjudande, medlemsackvirering, kommunikation samt evenemang/lokal närvaro.

Din direkta kontakt till presidiet praesidium@schwedenkammer.de

RYBERG-CONSULTING HOFHEIM
Vattenfall Europe AG
kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Michael Green
SEB AG
Business Sweden
Securitas Deutschland Holding GmbH & Co. KG
SKF GmbH
Brigitte Ellerbeck
Kinnarps GmbH
Wilfried Grosse-Berg
Visit Sweden
Elin Krepper Keim
Axel Küpper
Volvo Car Germany GmbH
IKEA Deutschland
ALP Rechtsanwälte
Ericsson
Nordea Bank AB
Intrum Deutschland GmbH
Werner, Luger & Partner Rechtsanwälte Advokater