Business Climate Survey

I samarbete med Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin genomför kammaren som Team Sweden en årlig undersökning av svenska dotterbolag i Tyskland, det tysk-svenska företagsklimatindexet. Undersökningen genomförs på flera internationella marknader samtidigt, vilket gör resultaten jämförbara.

 5 september 2023
German Business Climate Survey 2023

Syftet är att ta reda på hur svenska företag uppfattar den tyska marknaden och bedömer sina framtidsutsikter.

Business Climate Survey 2022
 25 maj 2022
Business Climate Survey 2022

För tredje året i rad genomförde Business Sweden, Sveriges ambassad och Svenska Handelskammaren 2022 en undersökning för att mäta hur svenska företag som är verksamma i Tyskland uppfattar marknadsförhållandena.

Business Climate Survey 2021 Infographic
 30 juni 2021
Svenska företag i Tyskland
Business Climate Survey 2021

Storlek, säte och mångfald: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden. Det är ett av resultaten från Business Climate Survey 2021.

Business Climate Survey 2020
 4 juni 2020
Schwedische Unternehmen in Deutschland
Business Climate Survey 2020

Försäljningskompetens, varumärkesmedvetenhet och interaktion med konsumenter: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden.

Till toppen