Business Climate Survey

I samarbete med Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin genomför kammaren som Team Sweden en årlig undersökning av svenska dotterbolag i Tyskland, det tysk-svenska företagsklimatindexet. Undersökningen genomförs på flera internationella marknader samtidigt, vilket gör resultaten jämförbara.

Business Climate Survey 2022
 25 maj 2022
Business Climate Survey 2022

För tredje året i rad genomförde Business Sweden, Sveriges ambassad och Svenska Handelskammaren 2022 en undersökning för att mäta hur svenska företag som är verksamma i Tyskland […]

Business Climate Survey 2021 Infographic
 30 juni 2021
Svenska företag i Tyskland
Business Climate Survey 2021

Storlek, säte och mångfald: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden. Det är ett av resultaten från Business Climate Survey 2021.

Business Climate Survey 2020
 4 juni 2020
Schwedische Unternehmen in Deutschland
Business Climate Survey 2020

Försäljningskompetens, varumärkesmedvetenhet och interaktion med konsumenter: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden.

Till toppen