Business Climate Survey 2021 Infographic
Svenska företag i Tyskland
Business Climate Survey 2021

Storlek, säte och mångfald: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden. Det är ett av resultaten från Business Climate Survey 2021.

Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin har gemensamt som Team Sweden genomfört undersökningen i mars och april 2021 bland svenska dotterbolag i Tyskland. Undersökningen genomfördes på flera internationella marknader samtidigt, vilket gör resultaten jämförbara. Bedömningarna av svenska dotterbolag på den tyska marknaden presenterades i ett digitalt evenemang för medlemmar och intressenter i mitten av juni. Medlemsföretagen Getinge och Readly analyserade resultaten tillsammans med kammarpresident Thomas Ryberg. ”Tyska företag kan lära av svenskarna. När det gäller hållbarhet är de inte bara pionjärer utan lägger också hjärtat i det”, säger Ryberg.

Mer än 1.500 svenska företag är verksamma och framgångsrika i Tyskland. De undersökta företagen är främst aktiva inom branscherna industri, tjänster och konsumentvaror. Lite mer än hälften såg tillbaka på ett lönsamt 2020 trots corona-pandemin. ”Den ’digitala affiniteten’ för svenskar och svenska företag var en stor fördel under pandemin”, sa en country manager för en svensk tjänsteleverantör i undersökningen.

Fördelarna av den tyska marknaden ligger i dess storlek, bruttoinlandsprodukten, sätet och industrins diversitet. Utmaningarna för svenska företag verkar vara den tyska byråkratin, en låg grad av digitalisering, höga dataskyddsstandarder och svår arbetsrätt.

Till toppen