Business Climate Survey 2020
Schwedische Unternehmen in Deutschland
Business Climate Survey 2020

Försäljningskompetens, varumärkesmedvetenhet och interaktion med konsumenter: Detta anser svenska företag vara faktorerna bakom deras framgång på den tyska marknaden. Det är ett av resultaten från Business Climate Survey 2020, det första tysk-svenska företagsklimatindexet.

Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad i Berlin genomförde gemensamt som Team Sweden undersökningen bland svenska dotterbolag i Tyskland i mars och april 2020. Resultaten är nu tillgängliga och ger viktiga insikter.

Cirka 1.500 svenska företag är verksamma och framgångsrika i Tyskland. De undersökta företagen är främst verksamma inom områdena industri, tjänster och konsumtionsvaror. De allra flesta såg tillbaka på ett lönsamt år 2019. ”Kombinationen av tysk och svensk mentalitet är en bra blandning, det finns många likheter och de kommer bra överens”, sa en verkställande direktör för en stor svensk återförsäljare i undersökningen.

Fördelarna av den tyska marknaden ligger i dess storlek, bruttonationalprodukt och branschens mångfald. Å andra sidan är utmaningarna för svenskarna regionala skillnader i de tyska delstaterna, höga personalkostnader och en viss preferens hos kunderna för sina egna tyska lösningar.

Till toppen