Business Climate Survey 2022
 
Business Climate Survey 2022

För tredje året i rad genomförde Business Sweden, Sveriges ambassad och Svenska Handelskammaren 2022 en undersökning för att mäta hur svenska företag som är verksamma i Tyskland uppfattar marknadsförhållandena och hur de bedömer utsikterna för sina tyska affärer. Undersökningen genomfördes mellan den 15 mars och den 12 april 2022.

De viktigaste resultaten:

  • Business Climate: Sedan undersökningen om företagsklimatet lanserades 2020 har svenska företags uppfattning om företagsklimatet i Tyskland förbättrats varje år. År 2022 kommer 54 procent av de tillfrågade företagen att uppfatta det som bra eller mycket bra och 35 procent som neutralt. Detta är ett tydligt tecken på de svenska företagens kraft och att Tyskland – trots alla globala utmaningar – är en attraktiv marknad för svenska företag.
  • Lönsamhet: 61 % av deltagarna ser tillbaka på ett lönsamt år 2021.
  • Investeringar: 56 % av de tillfrågade planerar att öka sina investeringar jämfört med förra året.
  • Utsikter: 69 % av deltagarna förväntar sig att omsättningen i deras bransch kommer att öka under 2022.
  • Hållbarhet: 44 % av deltagarna rapporterar att hållbarhet spelar en roll för kundernas köpbeslut.
  • Varumärkesprofilering: 59 % av deltagarna anser att deras svenska ursprung har en positiv inverkan på affärsverksamheten i Tyskland.

Till toppen