Postnord LKW Hofzugmaschine
 


PostNord

PostNord är Nordeuropas ledande leverantör av kommunikation och logistik. 27,4 miljoner hushåll och två miljoner företag i de nordiska länderna värdesätter kvalitet, erfarenhet och kundnärhet.

Sedan 2009 har PostNord också varit på väg mot framgång i Tyskland: ”Vi samlar varor från hela Europa i vår moderna terminal i Lübeck-Travemünde för att sedan distribuera dem i de fyra nordiska länderna”, förklarar vd Charles Prussky. På så sätt halveras de gränsöverskridande transporterna till Norden varje dag.

Det som började för tretton år sedan med en tvåmansverksamhet är nu ett mycket lönsamt företag och en viktig arbetsgivare i regionen med över 120 anställda och en årlig omsättning på cirka 200 miljoner euro (2021). I kombination med moderbolagets distributionsnätverk kan PostNord Tyskland erbjuda dagliga förbindelser med korta transporttider till de fyra nordiska länderna Danmark, Sverige, Norge och Finland inom segmentet paket och pallar B2B och B2C.

PostNord ser sig själv som en del av den övergripande samhällsförändringen och tar proaktivt itu med de nuvarande och framtida utmaningarna för logistikbranschen. Genom den ständiga utvecklingen av moderna servicemodeller anpassar sig PostNord också kontinuerligt till kundernas förändrade krav, behov och önskemål – med det tydliga målet att göra deras vardag enklare och garantera högsta möjliga servicekvalitet.

PostNord strävar också efter att vara en föregångare inom logistikbranschen när det gäller att genomföra klimatmål och oberoende av fossila bränslen. Att minska koldioxidutsläppen är inte bara PostNords bidrag till att bevara planetens försörjning, utan också en strategisk konkurrensfördel för våra kunder och oss.

 

Charles Prussky m. Postnord-logo

Charles Prussky, Managing Director

"Postnord Deutschland är ett holistiskt och hållbart företag med skandinaviska rötter. Vi ser oss som en del av samhällsomställningen som helhet och vill leva upp till detta krav som Sustaining Member till Svenska Handelskammaren i Tyskland. I en tid som kännetecknas av enorma omvandlingsprocesser på många områden står vårt företag för en pålitlig och framtidssäker bro mellan Central- och Nordeuropa. Vi ser därför fram emot ett aktivt utbyte med de andra medlemmarna i kammaren."

Charles Prussky, Managing Director

Alla sustaining members


Till toppen