Kinnarps tillhör topp tre av byråmöbeltillverkarna i Europa, med cirka 2 500 medarbetare runt om i världen arbetar cirka 300 personer i Tyskland. Företaget grundades 1942 i den svenska byn Kinnarps, som ligger cirka 1,5 timma från Göteborg, av Jarl och Evy Andersson och är fortfarande familjeägt. Nu ägs även andra märken som dabert och MartinStoll. Samt svenska designermärken som Materia och Skandiform hör till Kinnarps portfolio. Kinnarps bistår företag som Airbus, Google, Hewlett Packard, IBM och Deutsche Bahn med byråmöbler och innovativa byrålösningar.

Arbete är inte längre endabart var man arbetar, arbete är något man gör. Kinnarps utvecklar konceptuella lösningar för att på ett smart sätt skapa den nya byråmiljön. Den nya arbetsdagen innehåller många olika uppgifter och uppdrag. På grund av den stundande digitaliseringen kan många av dessa utföras nästan var som helst. Därigenom blir den klassiska bilden man har av en byrå och arbetslats mer och mer avlägsen. Arbetsplatsen måste anpassas till de föreliggande arbetsuppgifterna och Kinnnarps kallar denna nya arbetsmiljö för Activity Based Working. Till sist är det yteffektivitet, hälsa och en inspirerande arbetsmiljö som präglar morgondagens samspel mellan människor, teknink och arbetsplats.

Kinnarps GmbH har kontor på fyra orter i Tyskland: bredvid huvudkontoret i Worms finns det också kontor i Berlin, Hamburg och Frankfurt.

 

Klaus Schalk

Klaus Schalk, VD och styrelsemedlem

”Kammaren har under de senaste decennierna främjat svensk kultur och svenska värderingar i Tyskland och har till och med intensifierat sin verksamhet de senaste åren. Så får det gärna fortsätta. Genom att vara sustaining member och innehållsmässigt engagerade vill vi på så sätt med en liten del bidra till detta.”

Klaus Schalk, VD och styrelsemedlem

Som sustaining member stöder Kinnarps Svenska Handelskammaren i Tysklands verksamhet. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Sedan 1959 knyter Svenska Handelskammaren nya kontakter mellan företag och privatpersoner som alla har en speciell anknytning och koppling till det tysk-svenska näringslivet. En god plattform har under årens lopp utvecklats för svenska företag att anväda sig av när de vill komma i kontakt med andra svenska företag på den tyska marknaden. Som sustaining member vill vi stötta arbetet med detta nätverk, vilket gynnar alla medlemmar.

Vilken betydelse har de svenska rötterna för Kinnarps verksamhet och företagskultur i Tyskland?

Kinnarps arbete baseras på klassiska svenska värderingar så som anständighet, hållbarhet, socialt ansvar samt ärlighet. Vi anser det vara mycket viktigt att även i Tyskland leva efter dessa värden. Vilket inte alltid är helt enkelt för våra medarbetare i Tyskland, då det finna olika infallsvinklar för dessa värden från de två kulturerna. Speciellt när det gäller kontakten med kunder och leverantörer i Tyskland kan även detta vara en utmaning. Men det är dessa värden som kännetecknar Kinnarps och gör oss till en attraktiv och tillförlitlig arbetsgivare. De skeptiker som fortfarande tvivlar på Kinnarps koncept blir snabbt övertygade efter ett besök i något av våra Showroom.

Varför rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

Junior Chamber Club erbjuder unga yrkesverksamma att på ett okomplicerat sätt komma i kontakt med medlemsföretag och få tillgång till Svenska Handelskammarens nätverk. Dessa möten är intressanta för båda sidor och ger nya nyttiga perspektiv.

En central aspekt för kammarens arbete är de flertaliga nätverks- och informationseventen. För vilka Kinnarpsmedarbetare är dessa intressanta?

Svenska Handelskammaren, regiongrupperna samt Junior Chamber Club ordnar flertalet event med olika innehåll som talar till flera olika grupper. Från nätverksträffar till föredrag finns det alltid något som passar våra medarbetare.

Vilka förhoppningar och tankar har du för kammarens kommande tio år?

Kammaren har uppnåt mycket under de knappt 60 senaste åren. Knytit kontakter mellan människor, spridit svensk kultur och svenska värden och ytterligare förstärkt värdet av evenemangen den senaste tiden. Så får det gärna fortsätta de kommande tio åren. Genom vårt medlemsskap som sustaining member är även detta något vi vill bidra till!

Alla sustaining members


Till toppen