IKEA är den största möbelhandlaren i världen med 166 000 anställda och 375 möbelaffärer i över 30 länder. IKEA grundades 1943 och erövrade världen med affärsidén att erbjuda eleganta, funktionella och högkvalitativa möbler till priser som är så överkomliga att så många som möjligt har råd med dem.

IKEA har varit representerat i Tyskland sedan 1974 och vi driver för närvarande IKEA möbelaffärer på 54 platser. I Tyskland sysselsätter vi cirka 19 850 personer och tillsammans arbetar vi med implementeringen av IKEA-visionen: ”Att skapa en bättre vardag för många människor.”

Under de senaste åren har tanken på hållbarhet blivit mer och mer förankrad i konceptet och kommer att fortsätta växa sig starkare i framtiden. I linje med FN:s sustainable development goals har IKEA åtagit sig att bli oberoende av energi och råvaror fram till 2030. Gruppen har satt upp sig att vara klimatpositiv runt om i världen. En viktig milstolpe har uppnåtts: Sedan 2020 har IKEA genererat mer förnybar el än vad som används i hela företaget. Affärsmodellen kommer också att omvandlas till en cirkulär ekonomi och endast förnybara och återvunna material kommer att användas.

 

Michael Mette

Michael Mette, vice VD och styrelsemedlem

„IKEA är ett humanistiskt, värdeorienterat företag. Vi står för lika möjligheter för alla – oavsett bakgrund. Vi arbetar också aktivt för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och där alla har samma möjligheter. Vi hjälper dem som är mest utsatta i vårt samhälle. Vårt mål är att bidra till positiv förändring. Vi är övertygade om att vi speciellt i dessa tider kan ge ett bidrag som speglar våra värderingar.“

Michael Mette, vice VD och styrelsemedlem

Alla sustaining members


Till toppen