SEB är en ledande bankkoncern i norra Europa. För oss är långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer i fokus för våra handlingar – och det har varit sedan familjen Wallenberg grundades för över 160 år sedan. I Tyskland har vi stått vid sidan av våra kunder sedan 1976, i goda och utmanande tider.

Som en strategisk finansiell partner rekommenderar vi stora företag, institutionella kunder och investerare. SEB erbjuder expertis från en internationell finansiell grupp som är aktiv i mer än 20 länder runt om i världen. Våra kunder kan lita på den ekonomiska styrkan hos en av de mest solida bankerna i världen.

Sedan vi utvecklade den första gröna obligationen för institutionella investerare tillsammans med Världsbanken 2007/2008 har vi kontinuerligt utökat vår position som en tanke ledare för hållbar finansiering. Eftersom vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhetsperspektiv i sina affärsmodeller är mer framgångsrika på lång sikt. De beslut vi fattar idag avgör vilka alternativ vi och våra kunder har i morgon. Tillsammans med dig gör vi övergången till hållbara affärsmodeller.

 

Detlef Jöhnk / SEB AG / Schwedische Handelskammer

Detlef Jöhnk, Senior Client Executive

"Svenska Handelskammaren och SEB delar inte bara samma ursprung utan också värderingar och traditioner. Att skapa ett forum för tyska och svenska företag ligger oss nära hjärtat. Att utbyta idéer och dela erfarenheter är en vinst för alla och väcker nya idéer. SEB har varit verksam i Tyskland och Handelskammaren sedan 1976. För oss är medlemskapet ett hem i Tyskland."

Detlef Jöhnk, Senior Client Executive

Alla sustaining members


Till toppen