Bagger in einer Grube, Sandvik
 


Sandvik-gruppen är en högteknologisk och global industrikoncern med starkt fokus på att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Inom vissa områden är Sandvik världsledande, exempelvis verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruvindustrin, produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar, högtemperaturmaterial och processanläggningar. 2020 hade Sandvik ca 37’000 anställda och filialer i 130 länder. Årsomsättningen uppgick till ca 86 000 MSEK.

SANDVIK MANUFACTURING and MACHINING SOLUTIONS är en ledande global leverantör av verktyg och verktygssystem för bearbetning. Produkterna är gjorda av hårdmetall och andra hårda material. Divisionen inkluderar även tillverkning av tillsatser och digital tillverkning.

SANDVIK MINING and Rock Solutions är en ledande global leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, tjänster och tekniska koncept för bygg- och gruvindustrin. Tillämpningarna inkluderar bergborrning, bergskärning, lastning och gruvdrift, tunnling och bergbrytning.

SANDVIK ROCK PROCESSING SOLUTIONS är en ledande leverantör av maskiner och verktyg, reservdelar, tjänster och koncept för bearbetning av berg och mineraler inom bygg- och gruvindustrin. Användningsområdena inkluderar kross- och siktningsteknik samt rivning och rivning.

SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY är en ledande global tillverkare av toppmoderna rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrier. Sortimentet inkluderar ett stort urval av produktformer som rörprodukter, stålstänger och remsor samt produkter för industriell uppvärmning.

 


Manfred Herder, VD

”Sandvik har alltid varit väldigt engagerad i Svenska Handelskammaren. Inte bara på grund av vårt stöd som sustaining member, utan också för att Sandvik har varit ledamot i kammarens styrelse i många år. Förutom olika initiativ har kammaren aktivt stöttat många svenska företag i att få en fot in på den tyska marknaden."

Manfred Herder, VD

Som sustaining member stöder Sandvik Svenska Handelskammaren i Tysklands verksamhet. Vilka anser du vara kammarens viktigaste uppgifter?

Sandvik engagerar sig i Svenska Handelskammaren sedan flera år tillbaka. Inte bara genom det att vi är en sustaining member, utan även genom det att Sandvik sedan många år tillbaka är aktiv i kammarens styrelse, för tillfället är Henning Dierks vår representant. I kammarens över 50 år långa historia har den uppnått en hel del: med en ständig strävan efter att nätverket mellan svenska och tyska företag ska förbättras har flera olika initiativ tagits för en levande grupp; dessutom har kammaren också aktivt hjälpt svenska företag att etablera sig på den tyska marknaden. Även de positiva biverkningar detta medfört för den tyska ekonomin bör nämnas: en studie uppger att svenska direktinvesteringar i Tyskland har fördubblats de sista åren. Sverige intar därmed plats 9 vad gäller största utländska investerare i Tyskland – även detta säkerligen en förtjänst av Svenska Handelskammarens idoga arbete.

Vilken betydelse har de svenska rötterna för Sandviks verksamhet och företagskultur i Tyskland?

Naturligtvis finns det kulturella skillnader mellan Tyskland och Sverige. Jag tror dock att precis dessa skillnader befruktar sig ömsesidigt, och att det kan utgöra en viktig framgångsfaktor i affärslivet. Platta hierarkier, som är så vanliga i svenska företagsstrukturer, och ett vänskapligt arbetsklimat bidrar säkert dessutom – framförallt när det handlar om att snabbt fatta beslut. Dessutom har jag personligen erfarit att svenska företag har ett mycket gott rykte, speciellt bland unga arbetstagare. Jag får ofta höra från våra nya medarbetar att det just är de svenska rötterna som har fått dem att välja Sandvik som arbetsgivare.

Rekommenderar du era unga medarbetare att gå med i Junior Chamber Club?

Absolut. Och då spelar det ingen roll om det gäller unga medarbetare ur svenska eller tyska företag. Nätverk är och blir alltmer viktiga i dagens arbetsliv och hjälper till att vidga vyerna och utvecklas. Här ser jag att Svenska Handelskammaren verkligen ger ett värdefullt bidrag i form av ett rikt evenemangsutbud – speciellt också för young professionals.

Vilka förhoppningar och tankar har du för kammarens kommande tio år?

Jag hoppas att kammaren även fortsättningsvis – och det inte bara de närmaste 10 åren, utan även därutöver – är en så aktiv aktör i tysk-svenska samarbetet; inte bara inom näringslivet, utan även på exempelvis kulturella området. De senaste åren har jag personligen sett en mycket positiv utveckling i en bredare riktning. Nu gäller det att konkretisera den utvecklingen på ett hållbart sätt och samtidigt fortsätta att tänka nytt och innovativt.

Alla sustaining members


Till toppen