Getinge


Som ett ledande medicintekniskt företag sätter Getinge standarden för utvecklingen av banbrytande lösningar för vårdinrättningar över hela världen. Våra produkter och tjänster bidrar till att förbättra patientvården, öka effektiviteten inom sjukvården och optimera sjukhusens arbetsflöden. Sortimentet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära ingrepp, operationssalar, sterilhantering och life science.

Getinge grundades i Sverige 1904 och har idag försäljning i mer än 133 länder världen över. Getinge sysselsätter över 11 000 personer världen över och har produktionsanläggningar i 9 länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Polen, Turkiet, Nederländerna, Storbritannien, Kina och USA.

 

Våra värderingar: Innovation, kvalitet, hållbarhet

Innovation driver oss – vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling för att skapa banbrytande teknik som driver sjukvården framåt. Kvalitet är vår högsta prioritet – från produktutveckling till kundvård sätter vi de högsta standarderna. Hållbarhet är en integrerad del av vår företagsfilosofi – på Getinge strävar vi inte bara efter kommersiell framgång, utan främjar också aktivt miljömässigt och socialt ansvar. Våra produkter är utformade för att spara resurser och lämna ett positivt ekologiskt fotavtryck. Vi är engagerade i en hållbar framtid för medicinteknik och ser fram emot att arbeta med den svenska handelskammaren för att främja hållbara partnerskap och forma branschen på ett positivt sätt.

 

 


Josef Hinterberger, President DACH/ Benelux

"Getinge, som en ledande leverantör av innovativa lösningar för sjukvård och life science, är stolt över att vara en sustaining member i Svenska Handelskammaren. Vårt engagemang för innovation och spetskompetens återspeglas i vårt partnerskap med kammaren, som tillhandahåller en dynamisk plattform för utbyte av idéer och best practices. Som en bro mellan Sverige och Tyskland uppskattar vi de värdefulla nätverksmöjligheter som medlemskapet i Handelskammaren öppnar upp för oss."

Josef Hinterberger, President DACH/ Benelux

Alla sustaining members


Till toppen