Tillbaka

// CALL FOR PARTICIPATION: KAMMARENS RoadSHOW

Erbjuder ditt företag hållbara lösningar? Bli en del av Kammarens roadshow!

Svenska Handelskammarens årstema för 2020 är ”hållbarhet”. Detta tema ska spridas till och tillgängliggöras för en bredare publik med en roadshow genom alla regioner där Kammaren är aktiv. Vi bjuder in dig som medlem att bli en del av dessa roadshow-events och presentera ditt företags innovationer kring temat hållbarhet. 

Vilka teman kan presenteras?

Inom temat hållbarhet ryms en mängd olika tyngdpunkter och aspekter, och det hela är därmed inte begränsat till endast ekologisk hållbarhet. Även lösningar som tjänar till ekonomisk eller social hållbarhet ska bli en del av roadshowen.

Vad är målet med roadshowen?

Roadshowen visar de tyska regionerna vilka hållbarhetsmål-och strategier som svenska företag har, informerar om innovativa hållbarhetskoncept i Sverige och ger impulser för andra företag (i Tyskland och Europa) för utveckling av hållbara strategier. Under eventen kan deltagarna lära känna varandra, nätverka och knyta affärskontakter.

Hur ser roadshowen ut?

Roadshowen följer ett standardiserat koncept som ser likadant ut för alla regioner. Tre företag åt gången pitchar sitt hållbarhetsperspektiv. De företagen ska helst ha sitt säte i respektive region. Därefter följer en paneldebatt med en kritisk diskussion tillsammans med företagen.

Eventet kan formas som en Business Breakfast, lunchmöte eller en after work/kvällsevenemang.

Vem kommer till eventet?

Svenska Handelskammarens medlemmar i respektive region samt intresserade stakeholders och företag i regionen bjuds in. Om möjligt samarbetar Kammaren med andra lokala organisationer för att nå ut till fler med inbjudan. Även ni som medverkande företag kan bjuda in era kontakter.

Hur kan vi som medlemsföretag anmäla oss?

Alla medlemmar som är intresserade av att göra reklam för sitt hållbarhetsarbete under ett roadshow-event kan ansöka om en speaker slot. I ansökan skickar ni en kort abstract om projektet/projekten som ni vill presentera. Ansökan skickas till Helen Hoffmann, hoffmann@schwedenkammer.de, på Svenska Handelskammarens kansli.

I abstracten (max. 3500 tecken) ber vi om en kort beskrivning av innehållet. Kansliet väljer i samråd med styrelsen och regiongrupperna ut talarna för roadshowen. Ansökan kan skickas in till och med den 30 mars 2020.

Hör av dig till oss om du har frågor. Vi ser fram emot att tillsammans med medlemmar presentera den svenska innovationskraften för en mer hållbar framtid!