Framtiden för livsmedel – Tetra Pak Index 2023

Vad tycker konsumenter om de senaste innovationerna inom livsmedel? Detta är en av de frågorna som ställs i ”Tetra Pak Index 2023”, en publikation från kammarmedlem Tetra Pak. 5000 konsumenter tillfrågades över hela världen och samtidigt inkluderades experter för att få en mer exakt bild av hur dagens konsumenter uppfattar den aktuella utvecklingen och vilka framtida möjligheter som finns vid horisonten.

Studien visar bland annat att nästan tre fjärdedelar av alla konsumenter anser att psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa. Dessutom visar studien att en stor andel av konsumenterna är oroade över stigande priser och deras potentiella inverkan på tillgången till hälsosam mat. Men bara 17 procent av de tillfrågade i studien sa att de skulle vara villiga att avstå från hälsosamma livsmedel på grund av höga kostnader. Med andra ord är konsumenterna inte villiga att kompromissa på bekostnad av sin hälsa. (Tetra Pak, 2024)

Att producera mat åt en ständigt växande världsbefolkning är en utmaning av enorm betydelse. Det krävs olika tillvägagångssätt för att säkra framtidens livsmedelsförsörjningen. Å ena sidan behövs ett effektivare system för att producera konventionella livsmedel, å andra sidan är innovation och skapandet av alternativa livsmedelskällor avgörande.

 

Läs mer i Tetra Pak Index 2023.

 

 

Bild: Tetra Pak International SA

Till toppen