Tyskland nästa! Men hur?

Helen Hoffmann
Helen Hoffmann, Country Manager för Svenska Handelskammaren i Tyskland, känner till de faror som den tyska marknaden innebär för svenska företag och delar med sig av sina kunskaper.

 

Helen, du har i flera år hjälpt svenska företag, som är intresserade av den tyska marknaden, att ta sina första steg här. Hur ser utgångsläget i regel ut?

Det är ofta mycket olika beroende på företag. Gemensamt för dem alla är dock att de har insett hur viktig och stor den tyska marknaden är. Samtidigt uppfattas Tyskland också som lite skrämmande och de svenska företagen har oftast redan hört mycket om den tyska byråkratin.

 

Vilka är de viktigaste frågorna att klargöra innan ett företag väljer att etablera sig på den tyska marknaden – och i vilken ordning?

Först och främst måste budgeten vara rätt. Det är mer eller mindre omöjligt uppnå framgång på den tyska marknaden med en anställd som sitter i Sverige och gör det lite vid sidan om utan budget. Dessutom är det naturligtvis lämpligt att göra en marknadsundersökning för att ta reda på vilka förutsättningar som finns för produkten eller tjänsten i fråga. Vi rekommenderar att skaffa expertis inom försäljning, marknadsföring och naturligtvis juridiska frågor. Precis som i de flesta affärsprojekt behöver du rätt team. För ett framgångsrikt företag i Tyskland är frågan om personal – och då tysktalande personal – också mycket viktig. Den kulturella förståelsen för tyska kunder och partners är också av stor vikt, något som väldigt ofta underskattas.

 

Vilka är de vanligaste misstagen?

Generellt underskattas ofta hur viktigt formaliteter och språkkunskaper är i Tyskland. Jag har sett många svenska företags webbplatser med stavnings- och översättningsfel. Det kan verka oviktigt i uppstartsfasen men den tyska kunden är väldigt oförlåtande i dessa sammanhang och det ger ett bestående oprofessionellt intryck. På grund av de kulturella skillnaderna är frågan om dataskydd inte heller lika stor för många svenskar som för tyskar. Men den som arbetar felaktigt får snabbt problem.

Många svenska företag anser också att Berlin som huvudstad är rätt plats att etablera sig på. I det federalt uppbyggda Tyskland är detta dock ofta inte alls fallet.

 

Vem kan bäst hjälpa till att besvara dessa frågor?

Som svensk handelskammare är vi den organisation som företräder de företag som redan framgångsrikt har lyckats ta sig in på marknaden i Tyskland – oavsett om det är 65 år sedan eller fem år sedan. Vårt nätverk erbjuder därför en stor samling lärdomar och kontakter som hjälper nya företag att undvika att hamna i samma fällor. Dessutom har kammaren certifierade rådgivare inom alla områden som är viktiga för etableringen: Juridik, skatt, personal eller marknadsföring. Rådgivarna är svensk- och tysktalande och känner till båda marknaderna. Handelskammarens team är den första kontaktpunkten som kopplar samman företagen med rätt kontakter. Det räcker med ett samtal till kontoret och tillsammans hittar vi de rätta kontakterna, den expertis som krävs och sätter ihop ett skräddarsytt paket.

 

Till toppen