Svenska Handelskammarens Rådgivargrupp

Som medlem i kammaren kan ni göra er expertis tillgänglig i rådgivarnätverket. Som en del av detta nätverk kan ni öka er synlighet – era tjänster kommer att marknadsföras på kammarens hemsida och vid förfrågningar till kontoret inom ert verksamhetsområde kommer vi att hänvisa dessa direkt till ert företag. Tillsammans med våra rådgivare organiserar kammaren också evenemang inom olika områden av de tyska-svenska näringslivsrelationerna.

Rådgivarna delas in i följande kategorier:

  • Skatterådgivning och revision
  • Lagstiftning
  • Personal & HR
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Tolk & översättning
  • Ekonomi & försäkringar

Kriterier för att bli antagen till rådgivargruppen:

  1. Ert företag är fullvärdig medlem i Svenska handelskammaren i Förbundsrepubliken Tyskland.
  2. Ert företag har flera års erfarenhet av tysk-svenska affärsrelationer samt flytande engelska och svenska (alternativt också ett annat skandinaviskt språk).
  3. Genom att fylla i ansökningsformuläret kan ni påvisa att ert företag tillhandahåller motsvarande högkvalitativa tjänster i ovanstående kategorier.

Kostnaden för att gå med i Svenska Handelskammarens rådgivargrupp är 1000 euro (plus moms) per räkenskapsår (januari till december). Antagning till rådgivargruppen sker efter en grundlig granskning av er ansökan samt godkännande av Svenska Handelskammarens styrelse.

Project Manager
Simone Nilsson
+49 (0) 40 655 874 13

Till toppen