JCC-Kommitté

De frivilliga kommittémedlemmarna anordnar regelbundet intressanta evenemang för JCC. Evenemangen ger möjligheter till nätverkande för afterwork och utveckling.

Junior Chamber Club (JCC) är en underorganisation till Svenska Handelskammaren i Tyskland och riktar sig till medlemmar upp till 40 år. JCC stöds och utformas av medlemmarna.

Den nationella JCC-Kommittén organiserar programmet för JCC-medlemmarna i Tyskland med nationella evenemang och format. De respektive kommittémedlemmarna ansvarar för sitt område och utformar sina roller självständigt. De vänder sig direkt till andra medlemmar för att få stöd och input till sina projekt. Som kommittémedlemmar får de värdefull erfarenhet inom områden som evenemangsledning, fundraising, kommunikation och medlemsförvaltning.

Kansliet står till kommitténs förfogande för vägledning och distribution av information och ger stöd på detta sätt.

 

För att bilda den nya nationella kommittén söks nu engagerade young professionals som vill sätta sin prägel på JCC och utvecklas inom ett temaområde genom praktisk erfarenhet. Sex medlemmar i förbundskommittén samt en medlem i varje regiongrupp (i regionerna Nord, Berlin, Rhen-Ruhr, Rhen-Main, Bayern och Baden-Württemberg) söks. Dessa roller kan fyllas av JCC-medlemmar eller anställda i medlemsföretag som är under 40 år och vill bli medlemmar i JCC. Intressenter kan ansöka om mer än en roll, men får bara inneha en roll. JCC-ledamoten ska inneha sitt uppdrag i minst två år i taget och kan sedan inneha sitt uppdrag på nytt för ytterligare två år.

Rollbeskrivningar


Kontaktperson för näringslivet

 • Har kontakt med medlemsföretagen
  • Deltar på events och söker kontakt med företagsrepresentanter
  • Tar kontakt med nya medlemsföretag och presenterar JCC
 • Samlar in sponsring för nationella events
 • Organiserar talare från företag i tätt samarbete med ansvarig för Event

Medlemskap

 • Hör av sig till alla nya JCC-medlemmar och hälsar välkommen till JCC och förklarar hur JCC fungerar. Om möjligt personligt, annars digitalt
 • Utvecklar strategier för att få JCC:are från medlemsföretag och för att informera om JCC i medlemsföretagen
 • Bidrar med idéer om hur JCC-medlemsskap kan göras mer attraktivt och värdefullt

 

Mentorskapsprogram

 • Är med i urvalskommitéen och håller tillsammans med kansliet i urvalsintervjuerna för nya mentees (på plats i Hamburg, en dag årligen)
 • Är med och planerar events för mentees: kickoff, Menteedag, Menteefestival (alumni-träff)
  • Tar initiativ i planering för att sätta tema för mentee-events, föreslår talare, söka sponsring, hålla kontakt med kansliet
 • Koordinerar och modererar de digitala mentee-utbytena

Event & Företagsbesök

 • Koordinerar nationella events (t.ex JCC-Camp) i sammanhang med nationella SHK-events
  • Ta initiativ till schemaläggning, fastställa ämnen, föreslå talare, söka sponsring, hålla kontakt med kansliet
 • Organiserar och koordinerar locations
 • Delegerar och arbetar nära med kontaktperson för näringslivet för att hitta location och talare, med Medlemskap och Mentorskapsprogrammet för att aktivera deltagare och med Kommunikation för att koordinera kommunikation och reklam

 

Kommunikation

 • Skriver inbjudningstexter för nationella JCC-events
 • Kommunicerar nyheter, events och liknande i JCCs Linkedingrupp
 • Skriver om events och nyheter för JCC i SchwedenAktuell
 • Fotograferar vid nationella events

JCC-representant i regionalgruppen

 • Medlem i regionalgruppen
 • Kontaktperson för JCC:are som vill organisera ett event i regionen
 • Representant i regionen, när representation från JCC efterfrågas (t.ex för en Taskforce)

 

Till toppen