JCC-Kommitté

De frivilliga kommittémedlemmarna anordnar regelbundet intressanta evenemang för JCC. Evenemangen ger möjligheter till nätverkande för afterwork och utveckling.

Junior Chamber Club (JCC) är en underorganisation till Svenska Handelskammaren i Tyskland och riktar sig till medlemmar upp till 40 år. JCC stöds och utformas av medlemmarna.

Den nationella JCC-Kommittén organiserar programmet för JCC-medlemmarna i Tyskland med nationella evenemang och format. De respektive kommittémedlemmarna ansvarar för sitt område och utformar sina roller självständigt. De vänder sig direkt till andra medlemmar för att få stöd och input till sina projekt. Som kommittémedlemmar får de värdefull erfarenhet inom områden som evenemangsledning, fundraising, kommunikation och medlemsförvaltning.

 

Nationella JCC-Kommittén


Anna Sindahl
Ordförande för kommittén och ansvarig för mentorprogrammet

Sonja Weber
Kontaktperson för näringslivet

Luca Hansen
Kontaktperson för näringslivet

Mara Jakob
Medlemskap

Anna Hemberger
Kommunikation

Vi håller dig uppdaterad!


Få information om JCCs
evenemang och aktiviteter i din region!

Till toppen