SveTys: 10% rabatt på interkulturell träning för Sverige

Internationellt sett är Sverige och Tyskland ledande och framgångsrika både på entreprenörs- och ekonomisk nivå. Vägen till framgång kan dock se annorlunda ut. Vad är svenskarnas recept på framgång? Var finns styrkan och potentialen? Hur kan samarbetet bli smidigt, kreativt och lösningsorienterat? Och framför allt: vad kan vi som tyskar lära oss av det?

Målgrupp

Alla som (vill och kommer) att arbeta med Sverige eller som vill få inspiration i sitt dagliga tyska arbete med nya tips och förslag.

Innehåll

 • Kort introduktion till interkulturella teorier och modeller, definition av kultur
 • En regional översikt och tolkning för (interkulturellt) samarbete
 • Självreflektion över dina egna värderingar och styrkor
 • Utvecklande av svenska värderingar och styrkor
 • Inverkan av ”kultur” på uppfattning och tänkande samt utvärdering och tolkning
 • Företagskulturen i Sverige – och vad ”vi tyskar” kan lära oss av den?
  • Beslutsfattande
  • Organisation
  • Chefernas uppgifter och förväntningar
  • Möteskultur
  • Projektledning
  • Feedback
  • Konfliktlösning och förhandlingsmetoder
 • Frågor och teman från deltagarna

Mer information finns på https://www.svetys.net/interkulturell.html

Till toppen