Våra medlemmar

Medlemmarna är Svenska Handelskammarens hjärta. De bestämmer kammarens väg och ger mandat till heltids- och ideellt engagerad personal.

Företagsmedlemmarna representerar en mångsidig grupp av företag i alla storlekar och från alla branscher. Tack vare denna mångfald har kammaren varit en livlig mötesplats för det svenska näringslivet i Tyskland i över 60 år.

Kammaren arbetar nära sina medlemmar för att möjliggöra nya kontakter och affärspartners och för att främja svensk-tyska näringslivsrelationer.

Svenska Handelskammarens medlemmar är representerade över hela Tyskland.

Till toppen