Working out Loud Kick-off

”Working out loud är ett sätt att se på livet, men innehåller också ett antal praktiska tekniker för att tillämpa denna attityd i vardagen.”

John Stepper, grundare av WOL

 

Nu är det dags. Den 13 oktober startar Business Women’s Initaitve sin WOL-cirkel-resa med en Kick-Off. Gemensamt ska följande frågor avklaras:

  • Inledning av temat Working Out Loud (WOL) och organisation
  • Möjlighet att kort lära känna närvarande deltagare
  • Djupdykning i ämnet och Networking
  • Erfarenhetsutbyte och frågor

 

Om WOL Working out Loud:

Oavsett om det handlar om nästa steg i din karriär eller att hjälpa dig att uppnå ett personligt mål – här kan ett starkt nätverk öppna möjligheter och dörrar. Men hur bygger man ett sådant nätverk?

Metoden Work out loud (WOL) erbjuder en konkret 12 veckors-plan för att bygga upp dina egna nätverkskunskaper. Ett stort antal praktiska övningar gör det möjligt för deltagarna att förbättra sitt eget arbete genom peer learning och synliggöra detta. WOLs tankesätt kännetecknas främst av ömsesidighet och förtroende. Genom att generöst dela med sig av din egen kunskap fokuseras det på att bygga varaktiga personliga relationer.

 

Speaker

Sara_Johansson_Mentorenprogramm_SHK_2021

Sara Johansson

Senior Partner Baumgartner & Co. www.baumgartnerco.de

Sara Johansson är född i Sverige och medlem i Svenska Handelskammaren. På Baumgartner & Co. har hon följt företag och offentliga organisationer i komplexa transformationsprojekt i över 15 år. Fokus ligger på utformningen av organisatoriska och kulturella utvecklingsprocesser samt företagsövergripande nätverk inom ramen för Baumgartner & Co.:s transformationsworkshops.

 8 december 2022
Hamburg
Lucia hos Addleshaw Goddard

Välkommen till Luciafirandet hos kammarmedlemmen Addleshaw Goddard! När natten är som mörkast firar Sverige sankta lucia med ljusdrottningens festliga intåg. Upplev denna viktiga svenska adventstradition tillsammans med […]

 13 december 2022
Berlin
Business Breakfast med Patrick Oelze

Knyt nya kontakter och bredda ditt nätverk med Regionalgrupp Berlin

 11 januari 2023
Berlin
Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i januari

Knyt nya kontakter och bredda ditt nätverk med Regionalgrupp Berlin

Till toppen