Nätverks- och pizzakväll med JCC

Menteedagen är en mötesplats för mentees från 2022/23 där de kan lära känna varandra bättre, utbyta idéer, få information om karriären och lära sig mer om kammaren.

JCC:are som inte är mentees är också välkomna att delta under menteedagens nätverkskväll. Kvällen inleds med en inspirerande keynote av Réne Schaar på temat ”Mångfald – eller: Monokulturer är företagens självmord”. Efteråt kommer det att finnas möjlighet att utbyta idéer med mentees och andra JCC-medlemmar under en gemensam middag.

 


 

Speaker

Rene Schaar

René Schaar

René Schaar, född 1992, bor i Hamburg. Schaar är biträdande chef för jämställdhet och mångfald på NDR (Norddeutscher Rundfunk). I sitt dagliga yrkesliv upplever han att mediebranschen ofta inte på ett tillfredsställande sätt återspeglar mångfalden i samhället, både när det gäller innehåll och personal. I sin keynote kommer han att undersöka affärsidén för mångfald och förklara den roll som tillhörighet spelar. Han anser att monokulturer är ett självmord för företagare.

Till toppen