JCC-konferens: var med och gestalta JCC

JCC befinner sig i en spännande utvecklingsfas, där det finns stort utrymme för nya idéer. Kammaren bjuder därför in alla JCC:are och JCCs intressenter till en konferens för att diskutera JCCs framtida struktur och fokus. Vi ser fram emot ett intressant utbyte med er, där vi kan diskutera era funderingar, idéer och tillsammans gestalta framtiden för JCC.

Till toppen