Future Pay – Equal Pay: Vår arbetsvärld förändras – våra lönemodeller också?

Rättvisare löner för kvinnliga fotbollsspelare, Equal Pay märkning bland företag, New Work inte utan nya lönemodeller… Det finns fler och fler exempel som visar hur viktig frågan om lika löner är i samhället och för organisationer. Begreppen Gender Pay Gap och Equal Pay används ofta synonymt. Många undersökningar har redan visat hur viktiga båda ämnena är för arbetsgivarens attraktivitet, arbetstagarnas tillfredsställelse och engagemang.

Den 27 april diskuterar Lisanne Metz, Equal Pay Expert på gradar, tillsammans med Sara Johansson, mångårig konsult inom New Work & Payment, hur företag bäst kan ta sig an frågan om Equal Pay, varför det är värt att fundera på nya sätt att betala löner och vad lönetransparens innebär för företag. Vi fokuserar på skillnaderna mellan Equal Pay och Gender Pay Gap och beskriver vilken väg företag bör gå för att säkerställa både ett lågt Gender Pay Gap och ett rättvist lönesystem i företaget. Allt detta inom ramen för New Work.

Vi bjuder hjärtligt in dig att delta och diskutera en rättvisare arbetsvärld med oss.

 


Sara Johansson & Lisanne Metz

Lisanne Metz är Managing Director & COO på gradar. gradar är en digital lösning för ersättningssystem och analys av lika löner. På gradar ansvarar Lisanne Metz för implementering och aktivering. Dessutom är hon en viktig talare på teman som rör lika löner och ersättningsanalyser.

Sara Johansson, vd på BAUMGARTNER & CO. är en mångårig expert på nytt arbete och lönesättning. Hon är medlem i Business Women’s Initiatives Steering Commetee.

Till toppen