Business Breakfast med Vanessa Völlmecke

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet kommer att äga rum en gång i månaden på Berlin Capital Club under gällande coronaföreskrifterna. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

Anmälan sker direkt via e-mail till regiongruppen i Berlin. Kontaktpersoner är Thomas Greitzke, Thilo Schulz och Anna Jasper-Martens.


 

Speaker 

 Vanessa Vöellmecke, Fortschritt

”Framtidens arbete kombinerar en ökad produktivitet med ett samtidigt fokus på arbetstagarinriktning.”

Vår studie visar vilka delar av New Work som man bör investera i för att uppnå de önskade målen, t.ex. ökad produktivitet och kvalitet, nöjdare anställda och kunder samt en ökad attraktivitet för arbetsgivare. Men det visar också att det i den tyska ekonomin hittills bara finns en mycket rudimentär förståelse för New Work. För det mesta förknippas New Work endast med nya arbetsplats- och arbetstidskoncept som i första hand har införts som en reaktion på pandemin. I denna expertstudie gav mer än 130 deltagare sin syn på förståelsen och den nuvarande användningen av New Work, samt en omfattande bedömning av de ekonomiska hävstängerna för de fem principerna för New Work.

Fokus låg på de entreprenöriella målvariablerna, produktivitet, Employer branding, kundnöjdhet, nöjda medarbetare och produktens/tjänstens kvalitet, som genomgående var positivt förknippade med en mer intensiv användning av New Work. Vi ser fram emot att dela med oss av hur vi kan göra framtidens arbete mer produktivt och värdeskapande – för det är kärnan i New Work.”

Till toppen