Business Breakfast med Patrick Oelze

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet kommer att äga rum en gång i månaden på Berlin Capital Club under gällande coronaföreskrifterna. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

Anmälan sker direkt via e-mail till regiongruppen i Berlin. Kontaktpersoner är Thomas Greitzke, Thilo Schulz und Anna Jasper-Martens.


 

Speaker 

Patrick Oelze, Partner Grant Thornton Germany 

Data – den moderna tidens skatter och hur man nyttjar dem

Patrick Oelze är auktoriserad revisor och skatterådgivare, han ansvarar för teknik, innovation och data på avdelningen Audit & Assurance på Grant Thornton Tyskland. Tillsammans med ett team av datavetenskapsexperter gör han tillämpad datavetenskap konkret och användbar i affärssammanhang. Låt honom inspirera dig att gräva fram dina dataskatter!

Patrick Oelze | Grant Thornton

Till toppen