Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i april

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Hälsa och fitness har aldrig varit så viktigt som idag. Dessutom har informationen om dessa teman aldrig varit tillgängligare. Varför fungerar ”mindre kost och mer rörelse” inte för alla? Vad fattas?

Dessa frågor kommer Rickard Björnekärr (Pulvor GmbH) att behandla under årets första Business Breakfast. Rickard kommer i sitt föredrag ”4 Pillars of Health” att prata om hur man egentligen kan mäta hälsa och fitness. Vilka steg leder till ett produktivt liv?

Eventserien äger rum en gång per månad under de coronaregler som gäller hos Berlin Capital Club. Eftersom det personliga utbytet står i centrum, är deltagarantalet begränsat till tolv.

Anmälan sker direkt via e-mail till regiongruppen i Berlin. Kontaktpersoner är Thomas Greitzke, Thilo Schulz und Anna Jasper-Martens.

Regionalgruppens kommande evenemang


 4 maj 2022
Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i maj

Knyt nya konakter och bredda ditt nätverk med Regionalgrupp Berlin

 14 juni 2022
Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i juni

Knyt nya kontakter och bredda ditt nätverk med Regionalgrupp Berlin

Till toppen