Business & Biodiversity: Varför är biologisk mångfald viktigt för företag?

Klimatförändringarna är den dominerande miljöfrågan på den globala dagordningen. Samtidigt som hela världen fokuserar på 1,5 graders-målet växer en annan utmaning: förlusten av biologisk mångfald och naturliga ekosystem. För företagen innebär detta att ”business as usual” inte längre kommer att vara möjligt. Den biologiska mångfalden är trots allt nyckeln till viktiga ekosystemtjänster och därmed ansvarig för att upprätthålla olika ekonomiska verksamheter.

Experterna hos kammarmedlemmen AFRY belyser i det här webbseminariet hur företag kan rusta sig för utmaningen. De rätta verktygen finns redan tillgängliga för att hantera denna nya dimension av komplexitet för företagen. Dessutom kommer Uta Schulz, kontaktperson i regionalgrupp Hamburg och volontär inom artbevarande, ge konkreta tips på vad företag kan göra för att bevara den biologiska mångfalden vid företagens anläggningar.

Anmäl dig och lär dig om hur ditt företag påverkas och vad ditt företag kan göra åt saken.

Till toppen