After Work mit Malin Lidén

Från Småland till Tyskland och ut i världen: Min karriär inom Marketing – präglat av skandinaviska värderingar

Låt dig inspireras, motiveras och utbyt åsikter om hur du medvetet kan hantera kulturella skillnader! Att arbeta i ett främmande land kan innebära särskilda utmaningar, eftersom man vanligtvis inte talar språket lika bra som lokalbefolkningen, inte är en del av kulturen från början och därför inte har ett utbrett nätverk ännu. Det kan resultera i språkliga och kulturella missförstånd och i värsta fall konflikter som kan försämra arbetsprocesser och harmoniskt samarbete.

Men om de erkänns och används på rätt sätt kan olika kulturella styrkor också bli till stora fördelar. Under en Afterwork med Business Women’s Initiative berättar Malin Lidén om de kulturella utmaningar hon fick möta i sitt yrkesliv och hur hon lyckades kombinera det bästa från skandinavisk och tysk kultur för att utveckla ”superkrafter” som drev fram den egna karriären.

För att främja berikande mångfald och en kultur av ömsesidigt lärande ser Business Women’s Initiative mycket fram emot att erbjuda ett virtuellt afterwork-evenemang för att avsluta arbetsdagen.

Malin Lidén SAP Marketing Horisont Deutschland

Malin Lidén är Vice President of Transformation på SAP Marketing i EMEA. Här leder hon internationella team som utvecklar, testar och skalar upp nya former av kommunikation med kunder. Född i Sverige är hon även känd utanför SAP som talare, bloggare och opinionsbildare, med regelbundna inlägg i ämnen som innovation, mångfald, samhällsstrategi och digital marknadsföring. Innan hon började hos SAP hade hon positioner inom Senior Marketing and Communications hos SAP Systems Intergration AG, BMC Software GmbH and IT-Systems

Till toppen