Svensk arbetskultur i Hamburg

Bästa arbetsgivaren i Tyskland bara ett år efter inträdet på marknaden: det lyckades Consid GmbH från Sverige med. På sin hemmamarknad har Consid redan utsetts till bästa arbetsgivare tre år i rad och efter ett år finns Consid nu också med på listan över de bästa IT-arbetsgivarna i Tyskland som publiceras av onlinetidningen Golem.de.

Men vad ligger bakom Consids framgångar som arbetsgivare i Tyskland? Patrik Hall, Tysklandschef på Consid, förklarar i en intervju med Golem.de att den svenska kulturen spelar en avgörande roll för detta. Sverige lägger nämligen stor vikt vid balans mellan arbete och fritid, vilket är av särskilt intresse för anställda inom IT-sektorn.

För att vara en attraktiv arbetsgivare måste företaget alltid lyssna på alla medarbetares behov och aktivt arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren. Den platta organisationsstrukturen, som präglar den svenska kulturen, bidrar också till framgång: ”Medarbetarna har därmed mer direkt tillgång till beslutsfattare och kan aktivt delta i processer. Detta uppmuntrar dem att ta initiativ. Detta främjar en känsla av personligt ansvar och det leder till större tillfredsställelse”, säger Patrik Hall. ”Medarbetarna uppmuntras att tala öppet om sina idéer och problem, vilket främjar en samarbetsinriktad och förtroendefull miljö.”

Läs mer om Consids perspektiv som en svensk arbetsgivare och vilken roll ersättning och inkludering spelar för att attrahera talanger i den fullständiga intervjun: Das kann Deutschland von schwedischer Arbeitskultur lernen (golem.de)

Till toppen