Lära sig språk? Viktigare än någonsin!

Det är till stor hjälp för goda affärsrelationer att tala ett gemensamt språk. Det kan hjälpa med att överbrygga hinder och undvika missförstånd.

Naturligtvis fungerar det oftast att kommunicera på engelska. Men om det istället talas på modersmålet av någon av parterna, dvs. om man talar ett gemensamt språk, förändras stämningen mellan samtalspartnerna, en annan närhet skapas.

Tyskland är Sveriges största handelspartner, vilket har fått många svenskar att lära sig tyska. Enligt en undersökning från 2019 av den europeiska statistikbyrån Eurostat säger cirka 28 procent av svenskarna att de kan tala tyska. Men trenden är kraftigt nedåtgående: 2018 lärde sig 17 procent av de svenska eleverna tyska i grundskolan – för 20 år sedan var siffran 42 procent. Efter nio år i grundskolan är det bara försvinnande 3 procent av eleverna som fortfarande lär sig tyska. Dessutom lärsig relativt få tyskar svenska, åtminstone om man jämför med antalet svenskar som lär sig tyska. Detta kan främst förklaras av befolkningens storlek och av det faktum att Sverige bara ligger på 14:e plats bland Tysklands handelspartner. Dessa trender bådar inte gott för handelsrelationerna mellan Sverige och Tyskland. Men i tider av artificiell intelligens (AI), behöver individen fortfarande själva kunna ett främmande språk?

AI-baserade översättningsverktyg kan översätta stora textvolymer på kort tid. AI kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan människor, särskilt när de talar olika språk. AI-system som taligenkänning och maskinöversättning kan användas för att översätta konversationer i realtid. Exempelvis kan människor kommunicera med varandra på plattformar som Skype, Zoom eller Google Meet tack vare AI-baserad översättningsprogramvara. Chatbots kan också användas som kommunikationsverktyg, till exempel för att svara på frågor från kunder på olika språk.

Betyder det här nu att den tråkiga vokabulärinlärningen är en relik från förr och att man nu bara behöver sina appar? En sådan genväg låter frestande. Men de som satsar på det missar poängen. En AI kan bara översätta själva språket, men kommunikation är så mycket mer än språk. Kroppsspråk, känslor och kultur är några av de saker som gör en konversation levande.

 

Kommunikation är mer än text!

 

När en konversation blir komplex, handlar om känslomässiga eller sociala sammanhang har AI-system svårt att förstå dessa aspekter av mänsklig kommunikation. AI-systemens kapacitet är fortfarande begränsad och kan inte alltid garantera perfekt översättning och interaktion. När det gäller att bygga relationer är mänsklig förståelse nästan viktigare än själva språket. AI kan vara ett fantastiskt verktyg och underlätta mänskligt arbete enormt. Men den kan knappast ersätta den direkta mänskliga interaktionen.

Så vad ska vi göra när allt färre svenskar lär sig tyska? Vi vet att språket är viktigt för att bygga en relation. Språkinlärning stärker banden mellan människor och främjar tillit och solidaritet mellan kulturer. Med den kunskapen uppstår oundvikligen frågan: Hur kan fler svenskar uppmuntras att lära sig tyska – och vice versa?

Idag finns det många sätt för svenskar att lära sig tyska, både i och utanför Sverige. Det finns universitetskurser, vuxenutbildningar, språkskolor, språkresor och inlärningsappar. Kammarmedlemmen Internationella Skolorna Düsseldorf erbjuder till exempel tre nybörjarkurser i tyska per år: en onlinekurs under våren, en kurs på plats i Berlin under våren och en kurs på plats i Köln med start på sensommaren. ”Av tradition säger vi att ett språk och en kultur bör läras lokalt i det land där det praktiseras”, förklarar Erik Forsberg, VD för Internationella Skolorna Düsseldorf. ”Samtidigt har vi upptäckt att vi når nya målgrupper genom onlinekurser.” Internationella Skolorna Düsseldorf är en av många möjligheter för svenskar att lära sig tyska i en miljö där de inte bara lär sig språket, utan också får kulturell insikt i vad språket betyder. Det kan trots allt vara avgörande för att komma vidare i karriären.

”Enligt min erfarenhet spelar aktiv språkinlärning fortfarande en mycket viktig roll för yrkesmässig framgång”, säger Simon Dominitz, Country Manager Germany på språkreseföretaget EF Education. ”Det finns aspekter som inte kan täckas så enkelt av appar. Aktiv språkinlärning ger en djupare förståelse för språket, hjälper till att bygga mellanmänskliga relationer och att förstå kulturella skillnader.” Framför allt att läsa mellan raderna är något som ingen app ännu kan lära ut, säger han. ”En app kan översätta enkla meningar och be om uppgifter, men appar når sina gränser när det gäller komplext innehåll. Dessutom ses aktiv språkinlärning ofta som en värdefull färdighet i arbetslivet och arbetsgivare värdesätter anställda som kan flera språk, särskilt i kombination med utlandserfarenhet”, säger Dominitz.

För företag som är aktiva både i  Sverige och Tyskland finns det därför ett särskilt intresse av att främja aktiv språkinlärning. Att främja språkinlärning är viktigt för att mänsklig interaktion fortsatt ska vara en central del av affärsrelationer. Att överlåta allt till AI-översättning kommer att leda till en nedgång i det kulturella utbytet. Vad sägs om språkkurser och språkresor som incitament för medarbetarna? Låt oss ge det ett försök –  Plugga vokabler i AI:s tidevarv? Absolut!

Svenska Handelskammaren stöttar unga svenskar som lärt sig tyska med traineeår och praktik på kontoret. På plats i Hamburg får praktikanterna under ett år bekanta sig med det tyska affärslivet och den tyska kulturen. Känner du några svenskar som har lärt sig tyska och är intresserade? Tipsa dem om annonsen på schwedenkammer.de och bidra till att fler svenskar får möjlighet att pröva sin tyska i Tyskland.

 

Skrivet av Ida Fahlstedt och Peter Marx

Till toppen