Ryberg Zukunftstag 23
 
Thomas Ryberg: 10-årsjubileum som President

I år kan Handelskammaren se tillbaka på ett helt decennium med samma president. I och med att Thomas Ryberg bekräftades som styrelseordförande för Svenska Handelskammaren vid generalförsamlingen går han nu in på sitt elfte år som president.

Hans arbete som styrelseordförande inleddes i en turbulent tid när han enhälligt valdes 2013. Handelskammarens finanser såg kritiska ut och under Rybergs ledning blev den frivilliga styrelsen starkt engagerad i att få föreningen tillbaka på en stabil grund. ”Vi bildade sex arbetsutskott på den tiden”, berättar Thomas Ryberg. ”Det innebar att alla var mycket konkret involverade i ämnen som medlemserbjudanden, kommunikation eller ekonomi.” Tillsammans med sina kollegor i styrelsen, däribland Dr Maria Wolleh som vicepresident och Gunnar Groebler som vicepresident, kunde den nye presidenten etablera handelskammaren på en stabilt grund. Omorganisationen bar frukt: flera stora företag engagerade sig som stödmedlemmar, nya evenemangsformat introducerades och handelskammaren fungerade bättre än någonsin.

Under sitt andra år som president kunde Thomas Ryberg få stöd från högsta nivå när HKH Kronprinsessan Victoria under 2015 tackade ja till att vara beskyddare för Svenska Handelskammaren i Tyskland. En flytt av kontoret till Hamburg, handelskammarens 60-årsjubileum och sedan en pandemi som hade en betydande inverkan på handelskammarens arbete inföll under det första decenniet av hans presidentskap.

”Det var tio händelserika år”, minns Ryberg. ”Men det är alltid en stor glädje för mig att arbeta för svenska företag. Vi har en helt annan, mer modern handelskammare idag än 2013, och jag är glad över att få fortsätta arbeta med den som president.”

Till toppen