SUD2021_Junior Chamber Club Gruppbild
Svenska Handelskammaren
JCC Camp 2021: ett glatt återseende

I samband med utdelningen av Svenska Företagspriset 2021, ägde årets Junior Chamber Club Camp rum i Hamburg, mellan den 18 och 19 november. Camp:et, som alltid erbjuder JCC:arna ett speciellt program har blivit till en tradition. Efter att aktiviteterna 2020 uteblivit, på grund av pandemin, var deltagandet under årets upplaga högt!

Under en exklusiv champagnemottagning före galakvällen kunde JCC:arna äntligen, efter en lång tid, träffas över de regionala gränserna igen. Eftermiddagen blev till kväll och JCC:arna deltog gemensamt på prisutdelningens festligheter.

Under den andra dagen fortsatte camp:et med en frukost hos kammarmedlemmen EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation och efter måltiden höll Saskia Gauld från AFRY en presentation kring temat hållbarhet: ”Ingenting som vi producerar är till hundra procent hållbart. Därför ska man framförallt använda begreppet i jämförelser. Till exempel: produkt A är hållbarare än produkt B, eller min firma är hållbarare än för fem år sedan”, förklarade rådgivaren för hållbarhet. I interaktiva workshops fick Gauld de deltagande sedan att reflektera kring ett hållbart framtida levnadssätt.

I anslutning till workshopen fick JCC:arna en guidad tur genom Speicherstadt samt Hamburgs handelshistoria och därmed kom det officiella campprogrammet till ett slut. Några av deltagarna beslöt sig spontant för att därefter besöka de skandinaviska julmarknaderna i staden – en härlig avrundning av Junior Chamber Club Camp 2021!

Foton från JCC-Camp hittar ni här
Till toppen