Scania Elektro LKW
Medlemsföretag
Scanias eldrivna lastbilar tongivande i elektrifieringen av transportindustrin

Den tyska regeringen har offentliggjort att den ska främja eldrivna lastbilar och kammarmedlemmen Scania erbjuder ett helhetskoncept för övergången från diesel- till el-lastbil.

Byte till eldrivna fordon är en komplex process

Vid övergång till eldrivna fordon måste beprövade processer och managementsystem för fordonsflottor, samt logistikplanering och infrastruktur förändras. Det är oundvikligt, om transportföretag vill påbörja en elektrifiering.

„Med införandet av eldrivna fordon beträder branschen ny mark- och på vägen framför oss finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Därför ger vi vårt bästa för att understödja en friktionsfri övergång, i vilken vi först råder till det optimala valet av eldrivet fordon. Detta bör anpassas från fall till fall, efter våra kunders användningsområden, med hänsyn till batteri, energieffektivitet, laddningsprocesser samt integrationen av uppbyggnaden”, säger Stefan Ziegert, Productmanager hållbara transportlösningar, Scania Tyskland Österrike.

Scania erbjuder tillsammans med varje eldrivet fordon ett komplett paket. Detta innehåller utöver fordonet även tjänster, en utförlig fordonsinstruktion, partnerskap med energileverantörer och långsiktig rådgivning.

Verkstäder måste ställa in sig på framtiden

Teknologin kring el-drivna fordon i den här storleksordningen är ny. Det handlar inte bara om att säkerställa infrastrukturen kring uppladdning. Även serviceprocesser måste anpassas inför framtiden. ”Det ställer nya krav på  förmågor, kunskap och certifieringen av verkstäder. Därför anstränger vi oss för att utförligt lära upp vår verkstadspersonal kring e-mobilitet”, säger Ziegert.

Scania har skräddarsydda och flexibla serviceplaner, vilka tidsmässigt optimerar verkstadsbesök för varje fordon. Ett omfattande reparations- och serviceavtal garanterar dessutom en omfångsrik täckning, bättre planering samt kostnadskontroll.

”Oavsett om elektrifieringen avser en stor bussflotta, eller en liten lastbilsspedition, är det avgörande att våra kunders övergång är praktiskt genomförbar. De elektriska fordonen måste passa in i deras verksamhet. Vi har gett oss den här utmaningen och utvecklat omfattande lösningar, för att möjliggöra en friktionsfri process”, menar Stefan Ziegert.

Hållbarhet i transportindustrin är bara möjlig genom elektrifiering

En hållbar transportindustri och därigenom ett minskat koldioxid- och bullerutsläpp kan i varje fall bara uppnås genom elektrifieringen av fordon.

 

Foto: Scania Deutschland

Till toppen