Svenska Handelskammaren

// 60 år svenskt näringsliv i tyskland
 

Svenska Handelskammaren är sedan 1959 en dynamisk mötesplats för svenska näringslivet i Tyskland. Som viktig aktör för det aktiva, bilaterala handelsfrämjandet knyter nätverket samman företag och privatpersoner som har intresse att vidareutveckla de tysk-svenska näringslivsrelationerna. Kammaren är en icke vinstdrivande förening som under 60 år har vuxit till att bli den viktigaste plattformen för svenska företag som vill etablera sig i både Tyskland och andra delar av europeiska inre marknaden.

Knyta kontakter, nyttja synergier

Ca 500 medlemmar, mer än 100 evenemang på lokal och nationell nivå, ett aktivt kansli med säte i Hamburg och en engagerad styrelse säkerställer att medlemmarna enkelt kan komma i kontakt med varandra när som helst. Kammaren tillhandahåller på så vis en kunskap och erfarenhet som vuxit fram de senaste 60 åren och säkerställer att den förnyas och utvecklas med nya branscher. Från kansliet i Hamburg koordineras alla aktiviteter över hela Tyskland; kammaren finns dessutom representerad på lokal nivå genom ideella kommittéer på fem orter.

En plats för Young Professionals

Junior Chamber Club är den givna mötesplatsen för alla medlemmar upp till 40 år som vill nätverka med likasinnade och få en direkt ingång till Svenska Handelskammarens nätverk. För företag och andra medlemmar utgör Junior Chamber Club en ung, engagerad målgrupp. Särskilda program och förmånliga avgifter säkerställer ett kontinuerligt utbyte mellan "generationerna“.

Bli medlem nu