Heartpace SE Member2Member Schwedische Handelskammer
Heartpace: 20% introduktionsrabatt för medlemmar

Heartpace erbjuder ett enkelt men komplett HR system för privat och offentlig verksamhet. Det är byggt med valbara funktioner där du själv enkelt väljer hur du vill arbeta med engagemang, prestation, lönesättning och and HR processer i din verksamhet. Systemet levererar master-data lösning och hög säkerhet. Heartpace är byggt av HR-experter.

Läs mer om våra produkter och lösningar 

Vi på Heartpace vet att verktyg och tydliga processer som är på plats bidrar till att alla medarbetare drar åt samma håll. Vi vet också att engagerade medarbetare är en viktig faktor för framgång. Därför finns Heartpace som system för ledningen och medarbetare för att kunna genomföra löne- och utvecklingssamtal och skapa gemensamma mål på ett strukturerat och enkelt sätt. Vi menar att nyckeln för framgång och att få stort engagemang i organisationen är att synliggöra betydelsen av allas bidrag och samtidigt också ge en bild av organisationens övergripande målsättning. Det är en utmaning men i allra högsta grad görligt med rätt verktyg och systemstöd!

REDO ATT SÄTTA I GÅNG?
Vi erbjuder 20% rabatt det första året för Handelskammarens medlemmar.
Ange att du är medlem i Handelskammaren när du kontaktar oss på Heartpace.

Till toppen