Framtidsdagen

Svenska Handelskammarens Framtidsdag äger rum varje år på försommaren som ett stödprogram till det årliga medlemsmötet. Evenemanget riktar sig till medlemmar och intresserade och belyser ett framtidsämne, ofta relaterat till Handelskammarens aktuella årstema, med praktiska exempel och keynote-talare från näringslivet. Framtidsdagen kommer att äga rum i Stuttgart 2024.

 

Framtidens stad – Träbygge • Robotik • Stadsutveckling

Hur kommer vi att bo i framtiden? Teman som träbygge och hybridbygge spelar redan nu en viktig roll, även smart cities och robotteknik, t.ex. för modulärt byggande, är inte längre bara framtidsdrömmar.

Ta reda på mer om de innovationer från Sverige, Tyskland och Baden-Württemberg som redan förändrar stadsbilden under årets Framtidsdag som anordnas av Svenska Handelskammaren i Tyskland.

Diskutera med experter hur övergången till klimatvänliga städer drivs framåt och hur teknik kan förbättra livskvaliteten i städerna.

Framtidsdagen följs av en festlig sommarmottagning med gäster från näringsliv, politik och samhälle. Här kan du knyta och underhålla kontakter inom den tysk-svenska näringslivet. Över god mat och i en avslappnad atmosfär kan medlemmar och icke-medlemmar samt young professionals nätverka.

 

Anmälan till Framtidsdagen och sommarmottagningen är stängd. Du kan fortfarande anmäla dig till årsstämman:

Moderator


Helen Hoffmann

Talare


Peter Hauk MdL

Minister för livsmedel, landsbygdsfrågor och konsumentskydd i Baden-Württemberg

Carl Bäckstrand

Vice VD, White Architekter

Mark Zwerner 

VP Global Strategic Partnerships, Smart Buildings Division, ABB

Dr. Jenny Atmanagara

Manager Smart Cities & Regions, Baden-Württemberg International GmbH

Utställare
 

 

 


 

Partners


 

 


 

 

 


 

Till toppen