Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i september

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet kommer att äga rum en gång i månaden på Berlin Capital Club. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

Anmälan sker direkt via e-mail till regiongruppen i Berlin. Kontaktpersoner är Thomas Greitzke, Thilo Schulz und Anna Jasper-Martens.


Speaker

Arvid Nienhaus

Arvid Nienhaus

Leadership and Management Coach, Trainer and
Consultant for Body Language and Personal Development

”Kroppsspråk – utseende, ledarskap och hur man når människor”.

En bild säger mer än tusen ord… – så lyder det välkända talesättet, som kan tillämpas även på kroppsspråket. Vad som döljer sig bakom den för varje individ när det gäller den egna effekten i den dagliga kommunikationen, från ledarskap till kommunikation med intressenter och förhandlingar, är dock mångfacetterat och avgörande för effekt och resultat.

Arvid Nienhaus kommer att ge oss en inblick i den icke verbala effekten och dess inflytande på kommunikation i vår vardag och hur vi kan stärka kommunikationen och nå ut bättre till människor.

Förutom några praktiska tips för vardagen kommer vi också att titta på hur vi för närvarande utformar (ledarskaps)kommunikation på ett särskilt effektivt sätt mot bakgrund av de senaste förändringarna i den interpersonella kommunikationen.

Mer info: www.arvid-nienhaus.de

Till toppen