Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends i maj

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet kommer att äga rum en gång i månaden på Berlin Capital Club. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

Till toppen