Business Breakfast med kallan

Regionalgrupp Berlin bjuder in till Business Breakfast Svenska Handelskammaren & Friends– en perfekt möjlighet för kammarmedlemmar och intresserade att, på ett okomplicerat sätt, nätverka och utbyta erfarenheter.

Eventet äger rum en gång i månaden på Berlin Capital Club. Eftersom det personliga utbytet står i fokus, är platsantalet begränsat till tolv.

 


 

Prof. Dr. Nils Gruske
Rechtsanwalt

Var med när professor Dr. Nils Gruske, advokat hos kallan och professor inom affärsjuridik i sin keynote ”Supply Chain Law – The Responsibility of Companies in the Global Supply Chain” belyser den senaste utvecklingen och utmaningarna på temat. Hör hur företag hanterar den nya lagen och vilken inverkan den kommer att ha på deras leverantörer och på branschen som helhet. Upptäck vilka skyldigheter och ansvarsrisker företagen har när det gäller efterlevnad av mänskliga rättigheter, arbetsnormer och miljöbestämmelser i sin leveranskedja och hur de bäst kan uppfylla dessa.

Till toppen