Årsupptakten 2022: Sustainable Leadership & Team Management

Observera: På grund av det rådande läget hålls Årsupptakten digitalt.

Temat ”hållbarhet” behandlas ständigt i olika format och evenemang, även utanför kammaren. Det är dags att närma sig denna term från ett branschöverskridande perspektiv: Temat ledarskap och personal berör alla företag och anställda. Chefer behöver själva möta nya krav på färdigheter och kvalifikationer, inte bara orsakade av coronapandemin, utan anställda i andra positioner samt unga yrkesverksamma konfronteras ständigt med en föränderlig arbetsmarknad och sina egna tankar om ett meningsfullt arbete.

Årsupptakten 2022 ägnas åt dessa och fler teman och om frågorna hur hållbart ledarskap ser ut, hur man möter den ständigt föränderliga arbetskulturen och vilka möjligheter och utmaningar som uppstår ur detta i individens vardag. Genom workshops kommer deltagare tillsammans med kammarens medlemsföretag att titta närmare på ämnet Sustainable Leadership & Team Management ur olika perspektiv och ta fram specifika rekommendationer och tips.

Program


Kl. 16.00 Välkomnande

Kl. 16.10 Impulsföredrag

Kl. 16.30 Start av arbetsgrupperna

Kl. 17.45 Presentation av arbetsgruppernas resultat

Kl. 18.15 Avslutning & open end

 

Impulsföredrag: Framtidens projektmanagement


Workshops

Staying in touch with your Swedish roots – or not?


How a company’s heritage influences and shapes the corporate culture

Erfarenhetsutbyte & öppen diskussion

Finns det något som en svensk företagskultur egentligen? Om ja, hur ser denna ut och går den att överföra till den tyska marknaden? Vad betyder det egentligen att ha svenska rötter för multinationella koncerner?

Medlemsföretag ger en inblick bakom kulisserna och avslöjar hur mycket svenska som döljs i deras egen företagskultur och Emplyer Branding. Tillsammans med Duni, Husqvarna och Klarna finns möjlighet att diskutera och lära dig mer om kammarmedlemmarnas svenska rötter. Utbytet modereras av Christoph Neumann (FORTSCHRITT). Detta breakout-rum kommer att hållas på engelska.

Creating High Performing Teams


Impulser för framgångsrik Recruiting och hållbart ledarskap i VUKA-världen

Interaktiv workshop

Hur sätter jag ihop ett High Performance Team? Hur känner jag igen de enskilda medarbetarnas styrkor och förmågor, för att måliriktat kunna befrämja dem? Hur kan jag redan i rekryteringsprocessen komma underfund med, vad såväl företag som sökande önskar sig? Och vad betyder den individuella personligheten för en omvärdering av ledarskap? Hur autentisk är jag själv och hur kan jag få in mina värderingar i teamet? Birgit Kaiser (HR Interim & Coach) och Ingo Koch (Coach) vill reflektera tillsammans med er kring varför det är viktigt att erkänna olika personligheter inom ett team och vad det betyder för en ledare att kunna leda sig själv. Ta med er era erfarenheter till workshoppen och lär mer om strategier och modeller, vilka kan ta ert ledarskap och ert Change Management till nya höjder.

New Work: Morgondagens arbetsvärld


Hur ledarskap, teams och kontor kommer förändras i framtiden

Interaktiv workshop

Hur ser framtidens kontor ut? Hur, men också var vill vi arbeta? Coronapandemin var inte det första att påvisa, att det måste tänkas om kring arbete och arbetsformer. Pandemin var snarare en katalysator för det, som vi kallar för New Work. Vilket inflytande har dessa förändringar på företagskulturen, samarbetet i gruppen samt ledarskapet? Slå tillsammans med Sebastian Saatweber, expert inom Next Office hos Kammarens Sustaining Member Kinnarps, ett öga på arbetets framtid, och väv in era egna erfarenheter och föreställningar i diskussionen.

Och? Hur jobbar DU?


Uppnå företagsmålen med heterogena team

Interaktiv workshop

Studier visar att heterogena team antingen över- eller underpresterar. Hur kan chefer uppmuntra sina team att utvecklas till högpresterande team? I denna workshop kommer alla deltagares erfarenheter användas aktivt med hjälp av ”Upp och ned”-metoden. Konkreta och praktiska riktlinjer för att framgångsrikt leda heterogena team tas fram tillsammans. Denna workshop kommer att hållas på tyska.

Innovative Digital Solutions


How will workplaces change with digital transformations? How can digital solutions from the Nordics boost sustainable leadership and team management in Germany?

Interaktiv workshop

Morgondagens arbetsvärld präglas av digitala lösningar och strategier. Vilket mervärde erbjuder stödprogramvara inom HR-området? Hur kan personlig utveckling, medarbetarengagemang, prestations- och hälsoledning förbättras genom digitalisering? Och hur kan man involvera alla i denna förändringsprocess på lång sikt?

Lär dig mer om upplevelserna och spännande innovationer från kammarmedlemmarna Aino Health, Heartpace och Winningtemp och diskutera digitaliseringstrender inom arbetslivet. Utbytet kommer att modereras av Kerstin Knabenbauer (kermarok – HR Solutions). Detta breakout-rum kommer att hållas på engelska.

Till toppen