Årsstämman

Styrelsen, presidiet och kansliet bjuder in alla medlemmar till Svenska Handelskammarens årliga årsstämma.

Anteckna datumet redan nu och använd din röst för att få inflytande över kammarens tysk-svenska näringslivsverksamhet och mål! I 2022 kommer den årliga årsstämman att äga rum i Hamburg.

Framtidsdagen, som hålls tillsammans med ett Business mingel samma dag, erbjuder ett tematiskt ramprogram.

 

 

PROGRAM

Kl. 13.30 Årsstämma

Kl. 16:00 Framtidsdagen

Kl. 17.30 Business Mingel

Till toppen